Kuo skiriasi sinchroniniai ir asinchroniniai mokymai?

Sinchroniniai mokymai – tai tiesioginės paskaitos realiu laiku, kurios vyksta per vaizdo konferencijų programą pvz.: „Google Meet“. Asinchroniniai mokymai nuotolinių mokymų platformoje – tai savarankiškos įkeltos mokymų medžiagos studijos. Prasidėjus mokymams, mokymų dalyvis gali studijuoti iš anksto parengtą mokymų medžiagą jam patogiu metu, prisijungęs prie asmeninės naudotojo paskyros. Mokymų medžiaga pasiekiama tik mokymų laikotarpiu. Baigiamojo žinių vertinimo sąlygos priklauso nuo konkrečios mokymų programos reikalavimų ir skelbiamos viešai nuotolinių mokymų platformos internetinėje svetainėje kiekvienų mokymų programos apraše.

Kokiu formatu gali būti parengta mokymų medžiaga asinchroniniuose mokymuose?

Mokymų medžiaga gali būti parengta vaizdo įrašo, garso įrašo, tekstinio dokumento pagrindu arba gali būti derinami keli skirtingi formatai. Kokiu formatu parengta konkrečių mokymų medžiaga, informuojama viešai nuotolinių mokymų platformoje kiekvienų mokymų programos apraše.

Kokia kalba parengta mokymų medžiaga nuotolinių mokymų platformoje?

Mokymų medžiaga parengta lietuvių kalba. Mokomieji videofilmai, publikacijos, straipsniai savišvietai gali būti pateikti ir anglų kalba.

Ar mokymai tinka sveikatos priežiūros specialisto licencijos atstatymui ar pratęsimui?

Taip. Švietimo teikėjo išduodami pažymėjimai atitinka 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus. Visos kvalifikacijos tobulinimo programos registruotos Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos Sveidra“ asmens sveikatos priežiūros, odontologijos praktikos ir farmacijos specialistų bei spaudų, asmens sveikatos priežiūros, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų ir vaistinių licencijų administravimo bei apskaitos posistemėje (METAS).

Ar mokymų dalyvis gali dalyvauti keliuose asinchroniniuose mokymuose vienu metu?

Taip, gali.

Ar gali asinchroniniuose mokymuose dalyvauti asmenys, gyvenantys ne Lietuvoje?

Taip, gali.

Ar mokymų dalyvis gali už mokymus apmokėti kitais būdais?

Jei mokymų dalyvis nori apmokėti bankiniu pavedimu ar kitais būdais, turi el. pašto adresu emokymai@hi.lt atsiųsti laišką nurodydamas savo vardą, pavardę, mokymų pavadinimą ir datą bei pridėti mokėjimą patvirtinantį dokumentą. Administratorius užregistruos į mokymus ir išsiųs patvirtinimą. Apmokėjimo rekvizitai skelbiami https://emokymai.hi.lt puslapio apačioje. Visos apmokėjimo sąlygos aprašytos Mokymų vykdymo taisyklėse.

Ar yra išrašoma išankstinė sąskaita arba sąskaita faktūra?

Taip, sąskaitos išrašomos. Visos sąlygos aprašytos Mokymų vykdymo taisyklėse. Jeigu mokymų dalyviui reikalinga sąskaita faktūra, apmokėjus už mokymus naudojantis elektronine bankininkyste per nuotolinių mokymų platformą ar bankiniu pavedimu, jis turi kreiptis el. pašto adresu emokymai@hi.lt dėl sąskaitos išrašymo. Sąskaita bus išrašyta ir išsiųsta nurodytu laiške el. pašto adresu.

Ar sąskaita faktūra išrašoma įstaigos vardu, jei mokymų dalyvis apmokėjo už mokymus asmeniškai?

Ne, sąskaita faktūra gali būti išrašoma tik mokėtojo vardu. Prieš apmokant už mokymus, būtina pasitikslinti, ar už mokymus gali apmokėti įstaiga pagal išrašytą išankstinę sąskaitą. Tokiu atveju reikia kreiptis el. pašto adresu emokymai@hi.lt dėl sąskaitos išrašymo.

Ar galima atsisakyti mokymų arba keisti į kitus mokymus, jeigu už mokymus jau apmokėjote?

Taip, galima, bet ne vėliau kaip 1 darbo diena iki mokymų pradžios. Visos paslaugos atsisakymo arba keitimo sąlygos aprašytos Mokymų vykdymo taisyklėse.

Ar sumokėti pinigai už mokymus grąžinami, jeigu negalėjote dalyvauti mokymuose, tačiau neinformavote apie tai 1 darbo diena iki mokymų pradžios?

Sumokėti pinigai už mokymus negrąžinami, jeigu Mokymų dalyvis negalėjo dalyvauti mokymuose dėl nuo Švietimo teikėjo nepriklausančių priežasčių ir (arba) neturėjo tinkamos techninės ir (ar) programinės įrangos dalyvauti mokymuose nuotolinių mokymų platformoje iki mokymų pabaigos laiko. Visos paslaugos vykdymo sąlygos aprašytos Mokymų vykdymo taisyklėse.

Ar sumokėti pinigai už mokymus grąžinami, neatlikus baigiamojo žinių vertinimo arba jį atlikus nesėkmingai iki nurodyto mokymų pabaigos laiko?

Mokymų dalyviui neatlikus baigiamojo žinių vertinimo arba jį atlikus nesėkmingai iki nurodyto mokymų pabaigos laiko, laikoma, jog Mokymų dalyvis neįvykdė Tobulinimo programos reikalavimų, todėl neturi teisės gauti Pažymėjimo. Tokiu atveju Mokymų dalyvio sumokėti pinigai už mokamus mokymus negrąžinami. 

Atkreipiame dėmesį, kad baigiamasis žinių vertinimas vyksta paskutinę mokymų dieną. Nurodytu Paslaugoje baigiamųjų žinių vertinimo laikotarpiu leidžiama neribotas testo bandymų skaičius.

Kur galima rasti informaciją apie baigtus mokymus ir elektroninius baigimo pažymėjimus?

Visą asmeninę informaciją ir baigtų mokymų nuotolinių mokymų platformoje elektroninius pažymėjimus galima rasti prisijungus prie asmeninės paskyros pasirinkus Profilis skiltyje Mano pažymėjimai.

Ar mokymų dalyvis gali savarankiškai taisyti savo asmeninius duomenis naudotojo paskyroje?

Ne, negali. Jeigu pastebėjote, kad asmeniniai duomenys įrašyti neteisingai, prašome kreiptis el. pašto adresu emokymai@hi.lt. Visos sąlygos aprašytos Mokymų vykdymo taisyklėse.